Wat hebben zorgverleners die het échte werk doen, écht nodig?

aug 13, 2021

Met deze vraag is Meridío een pilot gestart in opdracht van branchevereniging Actiz en zorgorganisaties Amstelring in regio Amsterdam en Surplus in West Brabant.

Initiatiefneemster van dit traject is oud zorgbestuurder Joke Storm, voorzitter van Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid. De pilot omvat vooralsnog enkele afdelingen binnen deze zorgorganisaties.

Door allereerst het goede gesprek te voeren met de mensen die het échte werk doen, halen we op wat deze waardevolle medewerkers in de huidige tijd écht nodig hebben. De uitkomsten leiden tot inzichten waar de werkgevers en collega’s elkaar écht kunnen faciliteren en helpen.

Medewerkers, bestuurders van de zorgorganisaties, HR-collega’s en de branchevereniging hebben vanuit verschillende gezichtspunten dezelfde verwachtingen. Dat zijn onder andere:

  • Nog meer lol in de uitoefening van dit belangrijke werk;
  • Verdere verlaging van ziekteverzuim;
  • Vermindering van ongewenst verloop van medewerkers en collega’s en
  • daardoor een betere werksituatie.

De eerste gesprekken hebben plaatsgevonden: veel verschillen en ook veel overeenkomsten.

Binnenkort bespreken we de uitkomsten met de stuurgroep bestaande uit Actiz, bestuurders van Amstelring, Surplus en Meridío.

Daarna gaan we over op het faciliteren door werkgevers en collega’s van wat écht nodig is!

Wordt vervolgd!