Teamontwikkeling met het K4-waardemodel

Teamleden werken vaak als professionals samen en kennen elkaar als mens onvoldoende. Wanneer een team wordt verleid en begeleid om de menskant beter te leren kennen van elkaar gaat ook de professionele kant van de samenwerking beter stromen.

Organisaties zijn sociale systemen rondom mensen. Intenties, drijfveren, gedrag en houding van mensen ten aanzien van veranderingen zijn niet rechtlijnig te plannen.

Het K4-waardemodel is, onder andere, om die reden gevormd rondom een lemniscaat. Een lemniscaat laat een oneindige, continue beweging zien waarbij sprake is van een aantal onderwerpen/raakvlakken dat steeds opnieuw de revue passeert en aandacht verdient.

De raakvlakken in dit model zijn verankerd in het ‘kennen’. Het oprecht leren kennen van jezelf, de ander in je team, het kennen van de waarde die je hebt voor het team en de organisatie en het kennen van je klant, de gebruiker van je dienst of product.

En met kennen bedoelen we niet alleen weten wie de ander is, maar het oprecht kennen en weten wat die ander drijft, welk gedrag je (her)kent en hoe je daar gebruik van kunt maken om de samenwerking te verbeteren of je producten en diensten nog beter op de behoeften van de klant te kunnen afstemmen.

Het model kan vanuit ieder vlak ingezet worden, soms ligt er een concreet verandervraagstuk rondom de positionering van een afdeling of een vraagstuk rondom een probleem met een klant, maar voor de te ontwerpen oplossing start het model altijd bij het kennen van jezelf. Om jezelf goed in te kunnen brengen in een team is zelfkennis nodig: ‘Ken jezelf’. En voor zelfkennis heb je juist de ander nodig. Waardevolle en schijnbare contradicties. Om dit samen te ontdekken is een eenvoudig aan te leren gemeenschappelijke ‘taal’ nodig. De K4 hanteert hiervoor in de teamontwikkeling de DISC taal of de taal van Management Drives.

Niet voor niets is het hart van dit lemniscaat rood gekleurd. Dit is moment van rust, reflectie, het bij jezelf te rade gaan. Hier wordt het kennen uit de vlakken verzilverd in het weten. Hier wordt de ‘wie’ aan de linkerkant verbonden met het ‘wat’ aan de rechterkant. Hier vindt de ontwikkeling plaats en ontstaat nieuw evenwicht. Pas wanneer dit heeft plaatsgevonden kan worden doorgegaan naar het volgende vlak.

Visueel kan dat worden weergegeven voor teamontwikkeling door bijgaand lemniscaat.

MERIDIO heeft ruime ervaring in de begeleiding van teams. Deze ervaring komt voort uit eigen rollen en functies in het bedrijfsleven en als coach.

MERIDIO wordt ingezet bij het verder helpen van het team in zowel inhoudelijke trajecten zoals een jaarplanproces maar ook bij teamontwikkeling.

Teamontwikkeling kan bij teams die reeds een team zijn en zich verder als team willen ontwikkelen en ook bij eventuele conflictsituaties.

Teamontwikkeling is maatwerk.
We komen graag in gesprek om dit te bespreken.

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?

We nodigen u graag uit voor een kennismaking