Concreet hanteerbare feedback

De sessies worden gekenmerkt door een ontspannen en vertrouwde sfeer.

Olav is een natuurtalent in coaching. Hij is mijn sparringpartner in een proces waarin ik op zoek ben naar een volgende stap in mijn zakelijke loopbaan met als centraal thema balans. Door goed te luisteren, scherp door te vragen en oog te hebben voor non-verbale communicatie is Olav in staat om zeer concreet hanteerbare feedback te geven en de essentie van jouw coachingsbehoefte boven water te krijgen.

De sessies worden gekenmerkt door een ontspannen en vertrouwde sfeer niet in de laatste plaats door het feit dat Olav zich ook open opstelt en in zijn rol als coach niet schuwt te spiegelen vanuit zijn eigen persoonlijke ervaringen en uitdagingen. Het traject met Olav heeft er voor gezorgd dat ik mijn speelveld t.b.v. een toekomstige uitdaging niet te klein gemaakt heb, beter in staat ben om de contouren van een nieuwe uitdaging die bij mij past aan te geven en er voor te zorgen dat ik mijn streven naar balans trouw blijf.

Bob van der Putte
Directeur Euro Mail/Senior Project Manager Strategie