Piet Schmeits

Piet gelooft dat we een betere wereld maken als het lukt om beter met elkaar te praten. Daarom ontwerpt en begeleidt hij goede gesprekken tussen professionals en managers onderling en tussen professionals, managers en de mensen voor wie ze het doen.

Piet zorgt dat iedereen aan tafel zich erkend en gezien voelt. Dat ieder diens behoefte en belang herkent in het gesprek. Zodat ieder zich kan inleven in het perspectief van de ander, en zodat ze samen het grotere geheel zien én wat ze daar vervolgens in te doen hebben.

Woorden zonder daden zijn als cola zonder prik. Een sessie met Piet eindigt nooit zonder heldere afspraken en duidelijke vervolgstappen. Hij maakt abstracte onderwerpen concreet en grote onderwerpen klein.

 

Ons werk wordt bepaald door de gesprekken die we er over hebben. Zonder gesprek geen plan, geen uitvoering, geen probleem boven tafel. Ofwel: zonder praten geen doen.

Piet is opgeleid als ontwerper. Vroeger maakte hij dingen voor mensen. Totdat hij zich afvroeg of mensen nog wel meer dingen nodig hebben, of dat eigenlijk alles al bestaat.

Wat hij het allermooiste vindt aan zijn werk? Als het lukt om je iets te laten ervaren waardoor je vanaf nu anders naar de wereld kijkt. Zoals de apotheker die na het herontwerpen van zijn rol zei: “Nu weet ik waartoe ik op aarde ben.” Of de deelnemer aan een workshop over inclusie die zei: “Ik wist dit allemaal wel, maar nu voel ik het ook.”

Gespecialiseerd in:

  • Procesontwerp
  • Procesbegeleiding

Procesontwerp & Procesbegeleiding