Transitie GHOR Rotterdam Rijnmond

mei 11, 2022

“De organisatie moet anders en daar willen we op een andere en verbindende wijze komen.”

Trots zijn we op de opdracht van GHOR Rotterdam Rijnmond om de transitie naar GHOR 2.0 te begeleiden.

In de maand mei maken we een start met deze begeleiding. Basis voor onze aanpak vormt de K4-methode.

Uitgangspunt in deze methode zijn de krachten en talenten die reeds aanwezig zijn bij de organisatie en haar stakeholders: we zorgen ervoor dat die op tafel komen en maximaal wordenbenut.

De K in deze methodiek staat voor het echt ‘kennen’ van de verschillende interne en externe betrokkenen, hun behoeften en inzichten en die te betrekken in de oplossingsrichting.

De voorgestelde aanpak brengt de zienswijzen van interne en externe betrokkenen samen om, met een integrale benadering van de problematiek, een basis te leggen voor de implementatie van de doorontwikkeling.

Dit kan als volgt visueel worden weergegeven:

De K4-methodiek is erop gebaseerd dat de oplossingsrichting voor de doorontwikkeling van de GHOR Rotterdam Rijnmond een combinatie is van hetgeen voortkomt uit de ‘raakvlakken’ van dit lemniscaat. Alle aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, voortdurend in beweging en hebben continu invloed op elkaar: evenwicht moet steeds opnieuw gezocht en gevonden worden.

Het zoeken van het genoemde evenwicht doet zich ook voor in de huidige vraagstelling rondom het bestaan dan wel de doorontwikkeling van GHOR Rotterdam Rijnmond.

We zorgen met een goed geleid proces, een kritische blik en visuele communicatie voor integraliteit, samenwerking en vertrouwen.

De opdracht zal worden door Meridio worden uitgevoerd door Arjen Jansen, Glenn van der Vleuten en Olav Eerkes.