Additionele transitieopdracht Zorgcontinuïteit en Advies

okt 29, 2022

Nu er zicht komt op afbouw van de programmaorganisatie Corona is er transitie nodig. Te bestendigen projectonderdelen Zorgcontinuïteit en Advies (Z&A) met geleerde lessen voor de toekomst moeten (deels) landen in de reguliere organisaties Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond/GHOR, GGD Rotterdam-Rijnmond en de gemeente Rotterdam. Continuïteit van de zorgketen is een thema dat van oudsher is belegd bij de GHOR. Om deze reden is er door de Directeur Risico- en Crisisbeheersing en de Directeur Publieke Gezondheid opdracht gegeven tot pilotinrichting van Zorgcontinuïteit bij de GHOR, in voorbereiding op (besluitvorming tot) overdracht. Inrichting van de pilot bij de GHOR vergt afstemming van onderlinge werkprocessen en producten. We brengen de taken voor zorgcontinuïteit, benodigde fte’s en bijhorende competenties in beeld, in samenhang met het reeds gestarte traject van doorontwikkeling van de afdeling GHOR. De opdracht vindt plaats onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Directeur Risico- en Crisisbeheersing van de VRR en de Directeur Publieke Gezondheid.