Nieuwe transitie opdracht: Kwartiermaker Bedrijfsvoering GGD Amsterdam

feb 13, 2021

De GGD Amsterdam is de grootste en oudste Geneeskundige en Gezondheidsdienst van Nederland en heeft een breed scala aan werkzaamheden op het terrein van de volksgezondheid. De GGD heeft een werkgebied dat de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Diemen en Aalsmeer bestrijkt. Gezamenlijk betreft dit circa 1 miljoen inwoners. Ongeveer 1300 GGD medewerkers, verspreid over meer dan dertig gebouwen in de regio, zijn iedere dag druk in de weer om de gezondheid van de inwoners te bewaken en te bevorderen.

Binnen GGD loopt een project gericht op het verbeteren van de bedrijfsvoering. Hierbij wordt binnen de GGD een centrale staf ingericht die de functionele sturing invult richting de bedrijfsvoering van de afdelingen en de liaison vormt naar de centrale bedrijfsvoering van de gemeente Amsterdam. In het verlengde hiervan dient het bedrijfsbureau Infectieziekten (hierna IZ) verder doorontwikkeld te worden.

Olav is gevraagd de functie als kwartiermaker bedrijfsvoering op zich te nemen. Startend medio februari 2021 met als hoofddoelen het centraliseren en verder professionaliseren van bedrijfsvoering IZ.

#GGD #MERIDIO #Amsterdam #interimmanagement #bedrijfsvoering #transitie #gemeenteamsterdam