Linda Sikkema

Interimmanager, procesbegeleider en organisatieadviseur
Een enthousiaste persoonlijkheid en gedreven leider met de ambitie om echt de goede dingen te doen en betekenisloos succes daar waar het kan te voorkomen.
Linda is in haar loopbaan altijd werkzaam geweest op het snijvlak van mens en organisatie. Als adviseur en als leidinggevende. Bij organisaties en afdelingen waar verandering noodzakelijk was om mee te kunnen groeien met technologische vernieuwingen en de voortdurend veranderende wensen van de klant. Ze heeft gezien en ervaren hoe de mens ook de vertragende factor kan zijn in die groei.

Ze is er van overtuigd dat organisaties, zeker in een krappe arbeidsmarkt, alles op alles moeten zetten om het leren te versnellen door te investeren in het continu leren en ontwikkelen van mensen. Met haar expertise en ervaring als interimmanager en adviseur kan Linda zowel op individueel niveau als op afdelingsniveau organisaties helpen om op een ontwikkelgerichte wijze hun dienstverlening aan de klant duurzaam te verbeteren. Aandacht voor leren, het bevorderen van een gezond gespreksklimaat en bewegen staan centraal in haar aanpak. Haart stijl is verbindend en combineert mens en resultaat.

Met haar enthousiasme weet ze collega’s nieuwsgierig te maken naar veranderingen en ze met vertrouwen aan te moedigen prestaties te verbeteren en hun impact te vergroten. Ze focust zich daarbij op het versterken van hun eigen talent en hoe die in te zetten in de samenwerking met de ander om zo de waarde naar de klant betekenisvol te optimaliseren.

Gespecialiseerd in:

Leidinggeven aan professionals in complexe veranderingstrajecten

Ontwikkeling van visie en koers (leren en ontwikkeling, arbeidsmobiliteit)

Implementatietrajecten gericht op waardevermeerdering

Verhogen teameffectiviteit

Procesbegeleiding