Wij geloven in…

Wij geloven in inspireren in plaats van motiveren. Inspireren moedigt de ander intrinsiek aan terwijl motiveren meer iets weg heeft van uitleggen waarom iets gedaan ‘moet’ worden.

Wij geloven in zelfkennis met behulp van anderen. Een mens heeft anderen nodig om zichzelf beter te leren kennen. Als de ander dan ook nog in staat is om je aan het denken te zetten in plaats van te corrigeren ontstaat inzicht. Op basis van dat inzicht kun je dan doen wat eventueel nodig is.

Wij geloven in “There’s a difference between knowing the path and going the path.” Wij zijn zelf ook teamlid en leidinggevende en van daaruit hebben wij onze ervaring verzameld en gebruiken deze in de interimopdrachten en coaching.

Transitiemanagement

Leidinggeven aan professionals in complexe verandertrajecten.

Teamontwikkeling

Balans tussen de inhoud en de menskant.

Individuele coaching

Zelfkennis met behulp van een ander.