Glenn van der Vleuten

Verandering zit in het bloed van Glenn, net als creatief denken en doen. Hij is een natuurlijke verbinder met een goed gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen.
Zowel in zijn carrière als bestuurder, directeur en kwartiermaker in wonen en zorg als nu, komen ruimtelijke vraagstukken en organisatievraagstukken vaak hand in hand op zijn pad. Hij ziet dat met toenemende gelaagdheid ook de complexiteit van vraagstukken stijgt. Als professional en als mens gelooft hij in de kracht van samenwerking en complementariteit. Het is zijn overtuiging dat diversiteit in kennis, kunde en persoonlijkheid de effectiviteit en duurzaamheid van oplossingen versterkt. Het is zijn passie om complexe opgaven in het publieke domein werkbaar te maken in de praktijk.

“Economisch geschoold, sociaal gevoed en maatschappelijk gekneed”, aldus Glenn

Glenn werkt al 10 jaar als zelfstandige. In de rollen van interimmanager, trainer en coach werkt hij voor overheden en maatschappelijke organisaties. Hij beheerst de kunst om verandering niet ‘van bovenaf’ in te zetten, maar samen mét opdrachtgever, medewerkers, klanten, partners en stakeholders. Co-creatie en sociale innovatie zijn sleutelbegrippen in zijn werk.

Glenn slaat bruggen tussen mensen en belangen. Hij helpt organisaties van ‘A’ naar ‘B’ op de manier van ‘B’. Niet vanuit confrontatie of probleem, maar om te groeien en te ontwikkelen. Hij brengt creativiteit en energie terwijl hij regelmatig stilstaat en beschouwt. Hij luistert met aandacht, stelt scherpe diagnoses en schakelt met gemak. Hij heeft een groot inlevingsvermogen, denkt in kansen en communiceert krachtig in woord én beeld.

Zijn authentieke persoonlijkheid, gevoel voor humor en uitgebreide ervaring maken dat hij als dienend leider naast opdrachtgevers staat om échte verandering te realiseren.

Gespecialiseerd in:

Analyse en diagnose van complexe opgaven

Co-creatieve visie- en conceptontwikkeling

Mensen meenemen in een complexe veranderingstrajecten

Vertalen van strategie naar inrichting van organisatie en processen

Complexe verhalen in beeld brengen