Presentatie eindrapport Doorontwikkeling GHOR Rotterdam Rijnmond

mrt 3, 2023

Na het afronden van ons eindrapport inzake de doorontwikkeling van GHOR Rotterdam Rijnmond zijn we uitgenodigd om bij diverse belanghebbenden het rapport toe te lichten. Deze week bespraken we onze adviezen met de medewerkers van het GHOR bureau in aanwezigheid van Directeur Publieke Gezondheid en Directeur Ambulancedienst Rotterdam Rijnmond van de Veiligheidsregio. Dat deden we live op locatie.

De komende periode worden de adviezen onder andere besproken met de ondernemingsraad, het managementteam Risico & Crisisbeheersing, directie en bestuursleden van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.