Eerst klikken…

Klikken is het vertrouwen tussen mensen, dat ontstaat door gedrag zonder woorden.

Klikken zit in stil, aandachtig en nieuwsgierig zijn naar de ‘interne staat’​ van de ander, wat deze voelt en ervaart. 

Klikken zit in het aan tafel komen en de agenda nog even dicht laten. In het eerst nauwkeurig afstemmen op de frequentie van de ander, zodat er iets gaat resoneren.

Klik hier om terug te gaan…