“De materie is complex en elke fase van ons onderzoek geeft meer duidelijkheid!”

sep 12, 2022

GHOR Rotterdam Rijnmond bezint zich op de huidige strategie en positionering en heeft MERIDIO gevraagd om dit proces te begeleiden.

Basis van de aanpak is de K4 methode die erop gericht is om de kracht van haar medewerkers, de organisatie en haar stakeholders te benutten.

Naast lokale stakeholders betrekken we ook landelijke spelers in ons onderzoek.

“We zijn nu in de volgende fase van onze opdracht gekomen. De materie is complex en elke fase van ons onderzoek geeft meer duidelijkheid.”
Op dit moment voeren wij individuele gesprekken gesprekken met zowel interne als externe stakeholders. Hoe zien zij de toekomst van de rampen- en crisisbestrijding in deze dynamische veiligheidsregio? Wat zou de ideale positionering zijn van de GHOR? En zijn doelstellingen, taken en rollen duidelijk? Wat zijn risico’s en bedreigingen? Waar liggen kansen?

In de stap hierna brengen wij de verschillende stakeholders en zienswijzen samen om, met een integrale benadering van de problematiek, een basis te leggen voor de implementatie van de doorontwikkeling.