Grote klantarena, K4-waardemodel

Grote klantarena, K4-waardemodel

Deze week hadden we onze BedrijfVoeringsdag (BV-dag) binnen DCMR Milieudienst Rijnmond: het verder bouwen aan Bedrijfsvoering. Een dag passend binnen het #K4-waardemodel. Als managementteam van Bedrijfsvoering georganiseerd, met aanstekelijke werkvormen als een...