Arjen Jansen

Arjen werktal zijn hele werkzame leven als adviseur en projectleider. Dat doet hij tegenwoordig bijna alleen in de zorg en in gemeenten, en het liefst op het snijpunt van die twee.

“eerst contact, dan begrijpen en dan pas veranderen”, aldus Arjen

Zijn voornaamste aandachtsgebied is het uitvoeren van veranderingstrajecten, waarbij de nadruk ligt op de patiënt, bewoner, cliëntof burger. Samen ontwikkelen is voor hem altijd het uitgangspunt. Het realiseren van nieuwe benaderingen, netwerken en samenwerkingsvormen, gaat voor hemhand in hand met het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden. En dat is vaak moeilijk, soms confronterend, maar altijd leuk om samen te doen.

Aandachtsgebieden: Teamontwikkeling, interim management op leidinggevend niveau, training van persoonlijke en groepsvaardigheden, meestal op management of leidinggevend niveau, managementcoaching, ontwikkelen, doorleven en gebruiken van organisatie-en teamplannen, ontwikkeling, training en implementatie van projectmanagementinstrumenten.

Zijn actiegerichtheid, pragmatiek en kennis van veranderingsmanagement in organisaties, vormen voor hemde basis voor verandering. De menselijke maat en de eigen kracht van mensen zijnvoor hemleidraad. Mensen zijn voor hem belangrijker dan modellen en processen. Interim werkzaamheden doet hij volgens normen voor projectmatig werken waarbij een gezamenlijk met de opdrachtgever vastgesteld projectplan met daarin de binnen het beschreven tijdsbestek te realiseren producten en resultaten de basis is.

Naast zijn werk bij Meridio is hij coach op haptonomische basis. In zijn vrije tijd is hij altijd op de mountainbike en op de motor te vinden.

Gespecialiseerd in:

Teamontwikkeling, interim management op leidinggevend niveau

Training van persoonlijke en groepsvaardigheden, meestal op management of leidinggevend niveau