Het goede gesprek op je werk!

Samenwerken gaat in veel gevallen op inhoud, met een gezamenlijk doel. Klinkt heel goed.

Samenwerken

Ik hoop voor iedereen die dit leest dat je ook al eens in een team hebt gewerkt of werkzaam bent dat elkaar dondersgoed kent en aanvoelt. Dat je niet alleen weet wat de ander goed kan of kent maar ook waar de ander zijn/haar passie ligt, waar de ander van wakker ligt, hoe de ander in elkaar steekt. In mijn woorden: waar de ander ‘van tikt’.

Dit laatste kom je doorgaans niet te weten wanneer je ‘alleen maar’ gaat samenwerken. Erachter komen waar de ander ‘van tikt’

kost tijd, kost moeite, kost moed!

Samenwerken kost altijd tijd en moeite. Het verschil zit h’m in het laatste: de moed. De moed om het goede gesprek te willen starten, zonder te weten waar het precies uit gaat komen. De moed om jezelf ook volledig in te brengen in dat gesprek, zonder masker, bloot.

Wat is het goede gesprek?

Elk gesprek is een kwestie van halen en brengen. Het goede gesprek is in mijn ogen het gesprek waarin je ‘jezelf’ brengt aan je collega’s en waarin je datzelfde haalt van je collega’s.

‘Jezelf’, wat is dat?

Voor mij, voor wie woorden en woordkeuze belangrijk zijn, is het een extra opgave om woorden met andere woorden uit te leggen (lees deze zin gerust nog een keer) 😏.

Het eerste woord dat in mij opkomt hierbij is openhartig. Wholehearted (met heel je hart) zoals Brene Brown het noemt. Dit vormt de basis van, en randvoorwaarde voor, het goede gesprek. Het nodigt de ander in het gesprek uit om óók openhartig te zijn. In het goede gesprek wacht je niet eerst op de ander of hij/zij wholehearted is. Het is jouw startpunt zonder het direct van de ander te verwachten: de eerste stap! Wat je deelt en dus brengt in dat gesprek is hoe jij écht in elkaar zit, waar je passie ligt en waar je wakker van ligt. Voor diegene die mijn artikelen lezen spreekt het voor zich dat hier het woord ‘kwetsbaar’ ook op zijn plek is. Mijn ervaring is dat wanneer je dit zelf brengt dat je dat ook terugkrijgt van de ander. Dit is echter niet vanzelfsprekend. Vandaar de gevraagde moed!

Waarom het goede gesprek?

Mijn persoonlijke ervaring is dat écht samenwerken start aan de mens-kant, in plaats van aan de inhoudelijke kant. De ander oprecht goed willen leren kennen door jezelf ook oprecht in te brengen, is dé start van een goede samenwerking. Dit is de broedplaats voor vertrouwen, het gunnen en succes. De pyramide van Lencioni start met vertrouwen, mijn aanvulling voor de basis van deze pyramide is ‘het goede gesprek’.

Het goede gesprek kan natuurlijk net zo goed als startpunt in het bovenstaande vertrouwen geplaatst worden. De essentie van mijn betoog is dat dit het startpunt is van een verdere opbouw. De pyramide van Lencioni spreekt verder voor zich, uiteindelijk gaat het in een organisatie om gezamenlijke (organisatorische) resultaten te bereiken. De weg hiernaartoe is zo veel prettiger en vaak sneller wanneer je je collega’s goed hebt ontmoet aan de menskant!

Wanneer het goede gesprek?

De start van een samenwerking heeft de voorkeur voor het goede gesprek. Dit omdat er nog geen ervaring met elkaar is en men elkaar nog niet kent. Het wholehearted zijn, zonder vooringenomenheid, is het makkelijkste op dat moment. In de praktijk komt het ook voor dat in verloop van tijd het goede gesprek wordt aangegaan. Vaak is hier dan een aanleiding voor of collega’s voelen dat ze naar een volgende stap in de samenwerking met elkaar willen. Dit vraagt een soort reset van de collega’s in kwestie. In de praktijk heb ik hier waardevolle verbindingen zien ontstaan.

Het goede gesprek in teamverband

Voor het goede gesprek in teamverband gelden dezelfde basisregels als bij één op één gesprekken. Ervaring leert echter wel dat een goede facilitator van een dergelijk groepsgesprek nodig is. Iemand die de initiële sfeer neerzet en bewaakt, iemand die kan interveniëren op een waardige wijze, iemand waarvoor het proces belangrijker is dan de uitkomst. Om iedereen in dit gesprek gelijkwaardig te laten zijn ligt deze rol in dit gesprek bij een externe begeleider.

Mijn oproep!

Maak tijd en ruimte vrij voor het goede gesprek op je werk!

Heb moed om dit op te pakken en je zult worden beloond.

Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen op dit vlak en ik leer graag van jou! Neem gerust contact op om hier verder over van gedachten te wisselen.

Over de auteur

Olav Eerkes is tot 2016 jarenlang werkzaam geweest in de bancaire wereld als directeur-bestuurder. Dat deed hij reeds op een niet bancaire wijze. Sinds 2008 coacht hij mensen in het bereiken van hun next step. Sinds 2016 doet hij dat vanuit een zelf opgerichte organisatie Meridío, dat ‘delen’ betekent. In Meridío hebben zich een tiental professionals verbonden met als doel het coachen en begeleiden van individuen, teams en tijdelijke opdrachten binnen organisaties. 

De mens staat hierbij altijd voorop.

www.meridio.nl

4 redenen om een volgende stap te ‘willen’ in plaats van te ‘moeten’!

De wijze waarop we organisaties inrichten zorgt er steeds meer voor dat bestaande werkzaamheden verdwijnen en nieuwe ontstaan. De veranderingen in de organisaties zijn al lang van tevoren zichtbaar en daarom ook geen verrassing. Althans niet voor diegene die openstaat voor de signalen. Klanten nemen steeds meer werk over van hun dienstverleners (klinkt wellicht vreemd maar denk er maar even over na). Veel werk wordt gerobotiseerd, we zijn nog maar net begonnen!

Dat dit effect heeft op een verschuiving van werkzaamheden staat buiten kijf. Helaas komt het nog te vaak voor dat medewerkers dit niet zien of soms niet willen zien (mogelijk vluchtgedrag). Dit laatste kan ook worden beïnvloed door een verouderde financiele afkoopregeling waarbij het initiatief nemen door de werknemer ongunstig is.

Ik geef hier kort 4 redenen waarom ‘willen’ beter is dan ‘moeten’ bij het vinden van een volgende stap in je carrière.

Willen zorgt voor positievere motivatie en andere taal

‘Willen’ komt van binnenuit en zorgt voor een positievere grondslag. Dit zorgt weer voor andere woorden en dus taal die je gebruikt in het verwoorden van je wensen en je kunnen. Ervaring leert dat gesprekken die je voert daardoor beter verlopen omdat het enerzijds meer positiviteit bevat en je gesprekspartner beter begrijpt wat jouw behoeftes zijn in een next step. Er gaan gewoonweg ook meer deuren voor je open!

Willen zorgt voor betere aansluiting op je competenties

Op basis van voorgaande kom je meer in contact met je onbewuste en kun je veel beter een next step vinden die aansluit op je competenties. Kunst is nog wel dat je die competenties goed kunt verwoorden buiten de je bekende jargon om. Kom je vanuit de financiële dienstverlening dan is dit vaak nog wel een hele tour. 😊

Ontspanning versus druk

‘Moeten’ is een negatief geladen term. Men ervaart snel een bepaalde druk bij het moeten. Nu kan druk tot een zekere hoogte positief zijn, echter bij het vinden van een next step is deze over het algemeen negatief. Je stapt te snel ergens in, bijvoorbeeld door je behoefte aan zekerheid. Wanneer je nog even mag tot aan je pensioen dan is het jammer dat je dit moment van het komen tot een nieuwe baan niet beter hebt gebruikt.

Zorg dat je niet met een hele horde de arbeidsmarkt oprent

Het ‘moeten’ vinden een next step doe je vaak niet alleen. Het vinden van je next step is echter wel iets wat je zonder je oude collega’s wilt doen. De afgelopen jaren zijn veel headhunters en werving & selectie organisaties overstelpt met golven van baanzoekenden die min of meer vergelijkbaar zijn. Wanneer jij overtuigt bent dat je uniek bent is het zaak dat je niet als onderdeel van een hele horde wordt gezien.

Maar hoe kom je bij ‘willen’ uit als je al op ‘moeten’ afstevent op dit moment? Het zou kunnen starten bij de herkenning en erkenning van het verschil tussen ‘willen’ en ‘moeten’.

Je zou moeten willen! 😏

Kun je nog naar ‘ willen’ als je al in ‘moeten’ zit? Ja!

Olav Eerkes is tot 2016 jarenlang werkzaam geweest in de bancaire wereld als directeur-bestuurder. Dat deed hij reeds op een niet bancaire wijze. Sinds 2008 coacht hij mensen in het bereiken van hun next step. Sinds 2016 doet hij dat vanuit een zelf opgerichte organisatie Meridío, dat ‘delen’ betekent. In Meridío hebben zich een tiental professionals verbonden met als doel het coachen en begeleiden van individuen, teams en tijdelijke opdrachten binnen organisaties.

De mens staat hierbij altijd voorop.

www.meridio.nl

Interim management update

De kersverse interim management tak van Meridío heeft een mooie opdracht gekregen van de Raad van Bestuur van zorgorganisatie Reinaerde te Utrecht. Onze Olav Eerkes gaat de functie van manager Ontwikkeling & Personeel invullen op interim basis. Een mooie stap en uitdaging in het domein van zorg in een verantwoordelijke HR lijnfunctie. 

Wat een stel mooie mensen…

Zaterdag 30 juni heeft Meridío een waardevolle teamdag verzorgd voor De Plekkenmakers.

“Vanuit zelfkennis via inzicht in elkaar naar opwaardering van het teamwerk.”

En dat met De Plekkenmakers op een bijzondere plek: ISVW

PlekkenmakersPlekkenmakers tekst

Klikken!

Klikken is het vertrouwen tussen mensen, dat ontstaat door gedrag zonder woorden.

Klikken zit in stil, aandachtig en nieuwsgierig zijn naar de ‘interne staat’​ van de ander, wat deze voelt en ervaart.

Klikken zit in het aan tafel komen en de agenda nog even dicht laten. In het eerst nauwkeurig afstemmen op de frequentie van de ander, zodat er iets gaat resoneren.

 

cropped-logo-zonder-talentsharing.png

Voorbeeld teambuilding ‘the Meridío way’

Fun & diepgang. Voor deze teambuilding-activiteit is durf en kwetsbaarheid nodig. Resultaat is gegarandeerd een hechter team!

Kwetsbaarheid als belangrijk ingrediënt voor leiderschap…

De essentie van leiderschap ligt voor mij bij de verbinding tussen de personen. Een verbinding die alleen maar echt tot stand kan komen wanneer leiderschap deze verbinding ook nastreeft. Échte verbinding kan alleen maar tot stand komen tussen échte mensen. Dit vraagt echtheid en puurheid, soms wel aangeduid met het vaak ongestraft verkeerd aangehaalde begrip authenticiteit.

Jezelf laten zien aan de ander zoals je bent vraagt kwetsbaarheid, juist ook van de leider. In gesprekken met leiders van verschillende organisaties merk ik dat kwetsbaarheid vaak verward wordt met een bepaalde vorm van zwakheid. Deze paternalistische duiding is wellicht een zwakheid op zichzelf.

Brene Brown deed reeds jarenlang onderzoek naar de belangrijkste ingrediënten van verbinding. Ze ontdekte dat kwetsbaarheid het meest fundamentele ingrediënt was. De personen in haar onderzoek die zichzelf een mate van ‘worthiness’ (waardigheid) gunden gecombineerd met ‘wholehearted’ (met heel je hart) hadden de beste verbinding met anderen. Schaamte en angst ten opzichte van andere mensen waren de drempels voor deze kwetsbaarheid en dus ook de de drempel voor de verbinding.

Om kwetsbaar te kunnen zijn is moed nodig, courage (UK) of courage (F). Het Franse woord ‘cour’ en het Latijnse woord ‘cor’ betekenen hart. Het ‘moed hebben’ staat in directe verbinding met het hart en is hét ingrediënt voor kwetsbaarheid. De moed om imperfect te zijn, ook als leider: te zijn wie je bent in plaats van wie je wilt zijn.

Daarbij komt dat deze gang naar het hart tevens een geboorteplek is voor geluk, liefde en verlangen. Die zijn in bepaalde vormen ook weer van belang voor leiderschap. In de praktijk wordt kwetsbaarheid vaak wat gedimd. Gevolg daarvan is dat geluk, liefde en verlangen ook gedimd worden.

Jezelf niet alleen laten zien maar jezelf inbrengen kan in mijn beleving alleen wanneer je jezelf goed kent. Weten waar je hart sneller van gaat tikken, waar je energie van krijgt en waar ook niet van. Wat zijn de type mensen waar je graag mee omgaat en in welke omgeving kom jezelf het beste tot je recht? Allemaal vragen over je zelfkennis. Het beantwoorden van deze vragen kun je deels zelf en voor een ander deel heb je daar ook weer anderen bij nodig. Zelfkennis verkrijg je van anderen.

(Bovenstaande is een persoonlijke aantekening vanuit een Comenius leergang over wijsheid in leiderschap.)

De laatste maanden heb ik weer een aantal mensen mogen ondersteunen bij het vergroten van hun zelfkennis en bracht ze dat weer op plekken die ze van te voren niet voor mogelijk hielden. Zelf leer ik ook elke keer weer van anderen te kunnen helpen.

Olav Eerkes

Waarom lopen young professionals weg?

Het binden en boeien van young professionals is een terugkerend onderwerp van gesprek in onze werkzaamheden. Benieuwd hoe wij denken over het binden en boeien van deze doelgroep? De do’s en dont’s?

Gevoed vanuit onze persoonlijke ervaring, delen wij graag onze bevindingen die wij in de afgelopen periode hebben opgedaan.

Lees hier het volledige artikel.

 

 

 

“Bucket & fuck-it list!”

Meridío teamdag . Op vrijdag 15 september verzorgde Meridío de teamdag voor Daan Amersfoort. Een dag vol fun & diepgang. Zeilen en intervisie rond een kampvuur op een eilandje. Als afsluiting na een open en kwetsbaar gesprek had iedereen een bucket list om mee te nemen en een fuck-it list om in het kampvuur te gooien. Een zeer geslaagde dag volgens de deelnemers en opdrachtgever.

“Inspelen op de trends in talentontwikkeling”

Trends. Om talent te blijven binden en boeien kunt u niet blijven stil zitten. In een tijd die geregeerd wordt door social media hebben talenten, meer dan ooit tevoren, een overzicht van wat u als werkgever te bieden heeft. Daarbij zorgt de aantrekkende economie én vergrijzing voor een toename van de opties. Door onderscheidend te zijn en maatwerk te bieden, kan een werkgever talenten blijven binden en boeien.

Lees hier het volledige artikel.

“Impact: voor mij is er een tijd vóór en een tijd ná Meridío.”

Meridío va in Italia – Meridio gaat naar Italië. In januari hebben we een module item uit ons talentsharing traject uitvoerig getest. We zijn met een groep deelnemers afgereisd naar Italië om daar een heel bijzondere workshop te volgen. De pilot was een doorslaand succes en de workshop is opgenomen in ons talentsharing traject. Geïnteresseerd om deze workshop te volgen?  Meer hierover op www.iltalentocanta.nl

Delen van ervaringen


Er zijn trainingen die inspirerend zijn en trainingen die een kanteling te weeg brengen. Il Talento Canta is er één in de laatste categorie. Een nieuwe verfrissende manier om je talenten te ontdekken of zoals de trainers zeggen ‘te ontmoeten’. Je talenten zijn immers allemaal al bij je, je hebt ze alleen nog niet ontmoet. De prachtige omgeving, de rust, het heerlijke eten en de wijze waarop de trainers met je omgaan, zorgen dat Il Talento Canta een life changing ervaring is. Durf jij jezelf te ontmoeten, je comfortzone op te rekken en ben je benieuwd naar jouw eigen geluid? Dan is dit écht iets voor jou. Gun jezelf deze vijf dagen en een leven lang plezier ervan!

Spannend? Jazeker! Ongemakkelijk? Soms! Life changing? Absoluut!
Er zijn momenten in je leven die impact hebben en iets teweeg brengen. Il Talento Canta is er zo één.
Voor mij is er een tijd vóór Meridío en een tijd ná Meridío. Dat is de impact van deze training.

In een prachtige omgeving met twee bevlogen trainers mocht ik mijn talenten ontmoeten. Waarom zijn sommige talenten onzichtbaar voor jou en voor de buitenwereld? Hoe kunnen ze zichtbaarder worden? Hoe laat jij van je horen, hoe klink je, wat is jouw geluid? Op een hele prettige manier mocht ik het in een paar dagen ontdekken. Een onvergetelijke ervaring.

Annette Upperman, communicatieadviseur 

20 januari 2017


Dit is geen training: dit is werken aan jezelf. Ontdek vanuit welke paradigma’s je denkt en handelt en die je dus leiden. Welke competenties bezit je, maar ben je niet bewust van en zet je dus ook niet gericht in? Met behulp van stemgebruik en zang, gekoppeld aan het Talentenspel leer je jezelf beter kennen.

De andere deelnemers zijn een spiegel voor jou en andersom. Er is geen goed of fout, maar alleen een ontdekkingsreis in je eigen (ON)BEWUSTZIJN. Een aanrader, dus grijp die kans als je hem krijgt. En dat in een mooi berggebied in Italië met een prima verzorging; meer dan de moeite waard!

Klaas Bakker, projectmanager 

21 januari 2017