Teamontwikkeling in 1 minuut!

Wat kun je leren van de zeilsport om je als team verder te ontwikkelen?  

Gisteren ging ik met De Plekkenmakers en schipper Douwe het water op om te werken aan de zeil-kwaliteiten en de ontwikkeling van De Plekkenmakers als team. Zeilen en teamcoaching op een eilandje!

“Wij geloven dat het juist nu belangrijk is om de kracht van je team te versterken, iedereen in de juiste positie te hebben, alle zeilen bij te zetten en zo de wind in de zeilen te houden!”

Als afsluiting hebben we genoten van een heerlijk diner dat verzorgd was door Sandra Abbing.

Benieuwd wat de overeenkomsten tussen zeilen en teamontwikkeling zijn?

Hier vertel ik je graag meer over in een volgende bijdrage!

We kunnen weer zeilen!

Een teambuiliding activiteit voor zowel fun als diepgang!

Vanaf 1 juli 2020 weer mogelijk met inachtneming van de maatregelen RIVM.

Waardevolle teamdag

Een waardevolle teamdag mogen organiseren met de K4-methode als onderlegger (rekening houdend met RIVM maatregelen)
K4-methode

Wat een energie en krachtige kwetsbaarheid in dit steeds mooier wordende team van De Plekkenmakers.

Teamcoaching lokale overheid

Na de zomervakanties start ik een uniek traject met een team binnen de gemeente Halderberge. In samenwerking met De Plekkenmakers hebben we de K4 methode op maat gemaakt voor dit team en haar uitdaging. Later meer…Schermafbeelding 2020-06-12 om 16.09.16

 

Teamcoaching De Plekkenmakers

Twee jaar geleden alweer hadden we een korte sessie met elkaar. Onlangs werd mij gevraagd dit leuke team weer verder te helpen in hun samenwerking. Dat doe ik uiteraard graag. Na individuele gesprekken houden we teamsessies en ga ik helpen om het geleerde in de dagelijkse praktijk te brengen en te borgen.

De K4 methode!

Succesvol samenwerken begint bij jezelf.

Wanneer je jezelf beter kent, kun je de beweging naar de ander beter maken, beter zien waar je goed in bent, betere adviezen geven en zo beter bijdragen aan elkaars succes en dat van de organisatie:

  • Ken jezelf,
  • Ken de ander in je team,
  • Ken je diensten,
  • Ken je (interne) klant.

Dat is een herhalend proces, want op elk punt van deze spreekwoordelijke reis leer je nieuwe dingen die je meeneemt naar het volgende punt.

Om met elkaar in gesprek te kunnen gaan hebben we een gemeenschappelijke taal nodig, hier hanteren we de DISC werkstijlen model voor.

Kennis en analyse van het DISC model biedt de mogelijkheid om uzelf, medewerkers, collega’s en (interne) klanten beter te begrijpen. De letters D, I, S en C vertegenwoordigen de vier werkstijlen: Dominant, Invloed, Stabiel en Conformiteit. Men ís niet een stijl maar men heeft in bepaalde situaties een voorkeurstijl.

De aanpak is erop gericht om verder inzicht te verkrijgen in jezelf én de ander. Hierdoor kan men beter aansluiten op ieders persoonlijke behoeften, conflicten voorkomen of verminderen, verschillen in anderen beter waarderen en verder bouwen aan onderling vertrouwen.

De kracht van het DISC model zit hem in de eenvoud zonder af te doen aan de complexiteit van mensen.

Ik kom graag in gesprek voor de verdieping.

Nieuwe aanbeveling ontvangen…

Olav is een coach die gevoel stelt boven het hoofd. Hij motiveert en activeert om naar je gevoel te gaan, je bewust te worden van waar je staat en wil staan, waar je blij van wordt en wat je motiveert.

Al geruime tijd was ik zoekende naar welke kant ik op wilde met mijn toekomst. Ergens tijdens die zoektocht kwam ik via Linked In in contact met Olav. We maakten kennis op een terras in Amersfoort. Dat voelde goed. Ik ging een coachingstraject in met Olav met als doel een richting te vinden voor mijn next step. Tijdens de verschillende sessies hield Olav me op een prettige manier de spiegel voor. Liet me zelf ontdekken dat ik best meer voor mezelf mag kiezen en tegelijkertijd ook best een tikkeltje minder eigenwijs mag zijn. Stap voor stap werd me tijdens de sessies helder wat ik wil en waar ik echt goed in ben. En op het moment dat dat beeld er echt stond, coachte hij me in het vinden van een weg daarnaartoe. Kort daarna vond ik mijn next step. Binnenkort begin ik daar, ik heb er zin in!

Olav is een coach die gevoel stelt boven het hoofd. Hij motiveert en activeert om naar je gevoel te gaan, je bewust te worden van waar je staat en wil staan, waar je blij van wordt en wat je motiveert. Daarbij stelt hij vragen waar je echt over na moet denken en maakt je bewust van je eigen handelen. Hij begeleidt en coacht je in het veranderen/ontwikkelen van je aanpak waar nodig om te bereiken wat je wil. De focus ligt op het positieve. Als het nodig is, is hij er ook buiten de sessies voor je.  Ik heb zijn coaching als een prachtige reis ervaren.

Dankjewel Olav!

Jessica Reurich

Het goede gesprek op je werk!

Samenwerken gaat in veel gevallen op inhoud, met een gezamenlijk doel. Klinkt heel goed.

Samenwerken

Ik hoop voor iedereen die dit leest dat je ook al eens in een team hebt gewerkt of werkzaam bent dat elkaar dondersgoed kent en aanvoelt. Dat je niet alleen weet wat de ander goed kan of kent maar ook waar de ander zijn/haar passie ligt, waar de ander van wakker ligt, hoe de ander in elkaar steekt. In mijn woorden: waar de ander ‘van tikt’.

Dit laatste kom je doorgaans niet te weten wanneer je ‘alleen maar’ gaat samenwerken. Erachter komen waar de ander ‘van tikt’

kost tijd, kost moeite, kost moed!

Samenwerken kost altijd tijd en moeite. Het verschil zit h’m in het laatste: de moed. De moed om het goede gesprek te willen starten, zonder te weten waar het precies uit gaat komen. De moed om jezelf ook volledig in te brengen in dat gesprek, zonder masker, bloot.

Wat is het goede gesprek?

Elk gesprek is een kwestie van halen en brengen. Het goede gesprek is in mijn ogen het gesprek waarin je ‘jezelf’ brengt aan je collega’s en waarin je datzelfde haalt van je collega’s.

‘Jezelf’, wat is dat?

Voor mij, voor wie woorden en woordkeuze belangrijk zijn, is het een extra opgave om woorden met andere woorden uit te leggen (lees deze zin gerust nog een keer) 😏.

Het eerste woord dat in mij opkomt hierbij is openhartig. Wholehearted (met heel je hart) zoals Brene Brown het noemt. Dit vormt de basis van, en randvoorwaarde voor, het goede gesprek. Het nodigt de ander in het gesprek uit om óók openhartig te zijn. In het goede gesprek wacht je niet eerst op de ander of hij/zij wholehearted is. Het is jouw startpunt zonder het direct van de ander te verwachten: de eerste stap! Wat je deelt en dus brengt in dat gesprek is hoe jij écht in elkaar zit, waar je passie ligt en waar je wakker van ligt. Voor diegene die mijn artikelen lezen spreekt het voor zich dat hier het woord ‘kwetsbaar’ ook op zijn plek is. Mijn ervaring is dat wanneer je dit zelf brengt dat je dat ook terugkrijgt van de ander. Dit is echter niet vanzelfsprekend. Vandaar de gevraagde moed!

Waarom het goede gesprek?

Mijn persoonlijke ervaring is dat écht samenwerken start aan de mens-kant, in plaats van aan de inhoudelijke kant. De ander oprecht goed willen leren kennen door jezelf ook oprecht in te brengen, is dé start van een goede samenwerking. Dit is de broedplaats voor vertrouwen, het gunnen en succes. De pyramide van Lencioni start met vertrouwen, mijn aanvulling voor de basis van deze pyramide is ‘het goede gesprek’.

Het goede gesprek kan natuurlijk net zo goed als startpunt in het bovenstaande vertrouwen geplaatst worden. De essentie van mijn betoog is dat dit het startpunt is van een verdere opbouw. De pyramide van Lencioni spreekt verder voor zich, uiteindelijk gaat het in een organisatie om gezamenlijke (organisatorische) resultaten te bereiken. De weg hiernaartoe is zo veel prettiger en vaak sneller wanneer je je collega’s goed hebt ontmoet aan de menskant!

Wanneer het goede gesprek?

De start van een samenwerking heeft de voorkeur voor het goede gesprek. Dit omdat er nog geen ervaring met elkaar is en men elkaar nog niet kent. Het wholehearted zijn, zonder vooringenomenheid, is het makkelijkste op dat moment. In de praktijk komt het ook voor dat in verloop van tijd het goede gesprek wordt aangegaan. Vaak is hier dan een aanleiding voor of collega’s voelen dat ze naar een volgende stap in de samenwerking met elkaar willen. Dit vraagt een soort reset van de collega’s in kwestie. In de praktijk heb ik hier waardevolle verbindingen zien ontstaan.

Het goede gesprek in teamverband

Voor het goede gesprek in teamverband gelden dezelfde basisregels als bij één op één gesprekken. Ervaring leert echter wel dat een goede facilitator van een dergelijk groepsgesprek nodig is. Iemand die de initiële sfeer neerzet en bewaakt, iemand die kan interveniëren op een waardige wijze, iemand waarvoor het proces belangrijker is dan de uitkomst. Om iedereen in dit gesprek gelijkwaardig te laten zijn ligt deze rol in dit gesprek bij een externe begeleider.

Mijn oproep!

Maak tijd en ruimte vrij voor het goede gesprek op je werk!

Heb moed om dit op te pakken en je zult worden beloond.

Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen op dit vlak en ik leer graag van jou! Neem gerust contact op om hier verder over van gedachten te wisselen.

Over de auteur

Olav Eerkes is tot 2016 jarenlang werkzaam geweest in de bancaire wereld als directeur-bestuurder. Dat deed hij reeds op een niet bancaire wijze. Sinds 2008 coacht hij mensen in het bereiken van hun next step. Sinds 2016 doet hij dat vanuit een zelf opgerichte organisatie Meridío, dat ‘delen’ betekent. In Meridío hebben zich een tiental professionals verbonden met als doel het coachen en begeleiden van individuen, teams en tijdelijke opdrachten binnen organisaties. 

De mens staat hierbij altijd voorop.

www.meridio.nl

4 redenen om een volgende stap te ‘willen’ in plaats van te ‘moeten’!

De wijze waarop we organisaties inrichten zorgt er steeds meer voor dat bestaande werkzaamheden verdwijnen en nieuwe ontstaan. De veranderingen in de organisaties zijn al lang van tevoren zichtbaar en daarom ook geen verrassing. Althans niet voor diegene die openstaat voor de signalen. Klanten nemen steeds meer werk over van hun dienstverleners (klinkt wellicht vreemd maar denk er maar even over na). Veel werk wordt gerobotiseerd, we zijn nog maar net begonnen!

Dat dit effect heeft op een verschuiving van werkzaamheden staat buiten kijf. Helaas komt het nog te vaak voor dat medewerkers dit niet zien of soms niet willen zien (mogelijk vluchtgedrag). Dit laatste kan ook worden beïnvloed door een verouderde financiele afkoopregeling waarbij het initiatief nemen door de werknemer ongunstig is.

Ik geef hier kort 4 redenen waarom ‘willen’ beter is dan ‘moeten’ bij het vinden van een volgende stap in je carrière.

Willen zorgt voor positievere motivatie en andere taal

‘Willen’ komt van binnenuit en zorgt voor een positievere grondslag. Dit zorgt weer voor andere woorden en dus taal die je gebruikt in het verwoorden van je wensen en je kunnen. Ervaring leert dat gesprekken die je voert daardoor beter verlopen omdat het enerzijds meer positiviteit bevat en je gesprekspartner beter begrijpt wat jouw behoeftes zijn in een next step. Er gaan gewoonweg ook meer deuren voor je open!

Willen zorgt voor betere aansluiting op je competenties

Op basis van voorgaande kom je meer in contact met je onbewuste en kun je veel beter een next step vinden die aansluit op je competenties. Kunst is nog wel dat je die competenties goed kunt verwoorden buiten de je bekende jargon om. Kom je vanuit de financiële dienstverlening dan is dit vaak nog wel een hele tour. 😊

Ontspanning versus druk

‘Moeten’ is een negatief geladen term. Men ervaart snel een bepaalde druk bij het moeten. Nu kan druk tot een zekere hoogte positief zijn, echter bij het vinden van een next step is deze over het algemeen negatief. Je stapt te snel ergens in, bijvoorbeeld door je behoefte aan zekerheid. Wanneer je nog even mag tot aan je pensioen dan is het jammer dat je dit moment van het komen tot een nieuwe baan niet beter hebt gebruikt.

Zorg dat je niet met een hele horde de arbeidsmarkt oprent

Het ‘moeten’ vinden een next step doe je vaak niet alleen. Het vinden van je next step is echter wel iets wat je zonder je oude collega’s wilt doen. De afgelopen jaren zijn veel headhunters en werving & selectie organisaties overstelpt met golven van baanzoekenden die min of meer vergelijkbaar zijn. Wanneer jij overtuigt bent dat je uniek bent is het zaak dat je niet als onderdeel van een hele horde wordt gezien.

Maar hoe kom je bij ‘willen’ uit als je al op ‘moeten’ afstevent op dit moment? Het zou kunnen starten bij de herkenning en erkenning van het verschil tussen ‘willen’ en ‘moeten’.

Je zou moeten willen! 😏

Kun je nog naar ‘ willen’ als je al in ‘moeten’ zit? Ja!

Olav Eerkes is tot 2016 jarenlang werkzaam geweest in de bancaire wereld als directeur-bestuurder. Dat deed hij reeds op een niet bancaire wijze. Sinds 2008 coacht hij mensen in het bereiken van hun next step. Sinds 2016 doet hij dat vanuit een zelf opgerichte organisatie Meridío, dat ‘delen’ betekent. In Meridío hebben zich een tiental professionals verbonden met als doel het coachen en begeleiden van individuen, teams en tijdelijke opdrachten binnen organisaties.

De mens staat hierbij altijd voorop.

www.meridio.nl

Interim management update

De kersverse interim management tak van Meridío heeft een mooie opdracht gekregen van de Raad van Bestuur van zorgorganisatie Reinaerde te Utrecht. Onze Olav Eerkes gaat de functie van manager Ontwikkeling & Personeel invullen op interim basis. Een mooie stap en uitdaging in het domein van zorg in een verantwoordelijke HR lijnfunctie.