Succesvol samenwerken begint bij jezelf: eerste stappen in K4-waardemodel

jul 11, 2023

Onlangs hebben we weer mooie stappen gezet in de verdere teamontwikkeling van het managementteam Bedrijfsvoering van DCMR Milieudienst Rijnmond te Schiedam (MT BV).
Om dit te bereiken, maken we gebruik van het bekende K4-model:

  1. Ken jezelf
  2. Ken de ander in je team
  3. Ken je (interne) klant
  4. Ken je toegevoegde waarde

Succesvol samenwerken? Begin bij jezelf!

Een cruciaal element van succesvol samenwerken begint bij jezelf. Het begint met het kennen van jezelf en het bewust worden van je eigen sterke punten en valkuilen. Om dit te bereiken, heb je de ander nodig. Het is juist door interactie met anderen dat we zelfkennis kunnen vergaren, blinde vlekken worden helder en we krijgen bevestiging op hetgeen we zelf al dachten. Daardoor kunnen we onszelf beter kunnen positioneren binnen het team.

Daarnaast is het van essentieel belang dat we begrijpen hoe we het beste kunnen bijdragen aan het team en hoe we elkaar het beste kunnen ondersteunen en helpen. Om dit te bereiken, willen we onze teamleden goed leren kennen. We willen begrijpen wat hun sterke punten zijn en hoe we hen optimaal kunnen ondersteunen. Het ontdekken van deze inzichten vereist een eenvoudige, gemeenschappelijke “taal”. Binnen DCMR maken we gebruik van de management drives (MD) om deze taal te creëren en elkaar beter te begrijpen. In andere situaties gebruiken we ook wel eens de DISC taal.

Tegelijkertijd is het van belang dat de rollen en taken van zowel onszelf als van onze afdeling duidelijk zijn. Dit draagt bij aan een effectieve samenwerking en stelt ons in staat om onze toegevoegde waarde optimaal in te zetten. Daarnaast hebben we ook klanten, in dit geval voornamelijk collega’s van DCMR uit het primaire proces. Het is van groot belang om te begrijpen welke ervaringen zij hebben met onze afdeling en teams, en welke behoeften zij hebben. Dit kunnen we meenemen in onze ontwikkeling en samenwerking.

Teamdag

Onlangs hadden de individuele leden van dit team een opfrismoment op het vlak van de MD taal en hun eigen profiel: het opfrissen van de taal die nodig is bij ‘Ken jezelf’ en ‘Ken de ander’. Kort daarna hadden we een teamdag waarin we het gedrag van elkaar hebben benoemd, elkaar complimenten en feedback hebben gegeven en hebben uitgesproken wat we elkaar gunnen.

Het was een intensieve dag, gekenmerkt door openheid, krachtige kwetsbaarheid en een belangrijke stap naar verdere samenwerking.