Uitingen

Kwetsbaarheid als belangrijk ingrediënt voor leiderschap…

De essentie van leiderschap ligt voor mij bij de verbinding tussen de personen. Een verbinding die alleen maar echt tot stand kan komen wanneer leiderschap deze verbinding ook nastreeft. Échte verbinding kan alleen maar tot stand komen tussen échte mensen. Dit vraagt echtheid en puurheid, soms wel aangeduid met het vaak ongestraft verkeerd aangehaalde begrip authenticiteit.

Jezelf laten zien aan de ander zoals je bent vraagt kwetsbaarheid, juist ook van de leider. In gesprekken met leiders van verschillende organisaties merk ik dat kwetsbaarheid vaak verward wordt met een bepaalde vorm van zwakheid. Deze paternalistische duiding is wellicht een zwakheid op zichzelf.

Brene Brown deed reeds jarenlang onderzoek naar de belangrijkste ingrediënten van verbinding. Ze ontdekte dat kwetsbaarheid het meest fundamentele ingrediënt was. De personen in haar onderzoek die zichzelf een mate van ‘worthiness’ (waardigheid) gunden gecombineerd met ‘wholehearted’ (met heel je hart) hadden de beste verbinding met anderen. Schaamte en angst ten opzichte van andere mensen waren de drempels voor deze kwetsbaarheid en dus ook de de drempel voor de verbinding.

Om kwetsbaar te kunnen zijn is moed nodig, courage (UK) of courage (F). Het Franse woord ‘cour’ en het Latijnse woord ‘cor’ betekenen hart. Het ‘moed hebben’ staat in directe verbinding met het hart en is hét ingrediënt voor kwetsbaarheid. De moed om imperfect te zijn, ook als leider: te zijn wie je bent in plaats van wie je wilt zijn.

Daarbij komt dat deze gang naar het hart tevens een geboorteplek is voor geluk, liefde en verlangen. Die zijn in bepaalde vormen ook weer van belang voor leiderschap. In de praktijk wordt kwetsbaarheid vaak wat gedimd. Gevolg daarvan is dat geluk, liefde en verlangen ook gedimd worden.

Jezelf niet alleen laten zien maar jezelf inbrengen kan in mijn beleving alleen wanneer je jezelf goed kent. Weten waar je hart sneller van gaat tikken, waar je energie van krijgt en waar ook niet van. Wat zijn de type mensen waar je graag mee omgaat en in welke omgeving kom jezelf het beste tot je recht? Allemaal vragen over je zelfkennis. Het beantwoorden van deze vragen kun je deels zelf en voor een ander deel heb je daar ook weer anderen bij nodig. Zelfkennis verkrijg je van anderen.

(Bovenstaande is een persoonlijke aantekening vanuit een Comenius leergang over wijsheid in leiderschap.)

De laatste maanden heb ik weer een aantal mensen mogen ondersteunen bij het vergroten van hun zelfkennis en bracht ze dat weer op plekken die ze van te voren niet voor mogelijk hielden. Zelf leer ik ook elke keer weer van anderen te kunnen helpen.

Olav Eerkes